Friday, March 27, 2015

What Do You Collect?

Recently I read about collections from people and why they collect it. I think humans are collectors by nature, they sometimes do it without knowing it.
This got me thinking of all the things I collect. I think I collect even more things than I'm aware of.

The one that first came to mind is notebooks and to-do lists. I love to write lists, things I need to remember or ideas that burst into my mind down in a nicely illustrated book. Or one with a lovely pattern. I only use about 3-5 books at a time, so there's a lot of books ready to be used. But when I see a beautiful one, I can't help myself, I just have to buy it.


 And I write these things down with my favorite pens from HEMA. The ones with a little soft grip. They write smoothly and I can write for a long time without hurting my fingers.
My ferret is also a big fan of them, she likes to take them behind my desk and chew on them...
Ok, back to collections. You may wonder why I call these pens a collection. That's because when they are empty, I trash the filling and keep the casing of the pens. I still want to do something with them, something artsy and creative, but I haven't come up with the right idea yet.


Another cllection is tea. Since a few years I started drinking tea and especially the ones with a special flavor. Everything with cinnamon in it is a success with me. In London I've bought some funky flavors at Yumchaa. Flavors like Raspberry Vanilla, mango Sunrise, Chilli Chilli Bang Bang and Red Chai. There's more tea than shown in the picture, but I thought simple teabags wouldn't be that interesting to show. What you see are the crownjewels of my collection.


A real collection I have, one that I keep for the sake of just having it, is the issues of Flow Magazine. I have all editions since the magazine started. But the extention of the collection will stop soon, because I will stop my subscription. I still have 10 editions to read, which shows I don't really have enough time to keep up with all the issues.


You're probably wondering wether there is a creative collection somewhere. Well, I wouldn't be a creative mind if I didn't have one. I have a box where I collect all sorts of papers. Ones with beautifull colors, illustrations and patterns. To hang at my wall or use it for scrapping.
I also, ofcourse, have a big collection of yarns. Much much bigger than the ones you see in the picture. For this year I've made myself promise I wouldn't buy too much new yarn and first work with the yarns I have lying around. Time to clean up a bit!


What are your collections?

_________________________________________

Pas geleden las ik ergens over wat mensen zoal verzamelen en waarom. Ik denk dat mensen van nature verzamelaars zijn, we doen 't soms zelfs zonder dat we 't door hebben.
Hierdoor ging ik nadenken over wat ik zelf zoal verzamel. Ik denk dat ik meer verzamel dan waar ik me zo 1-2-3 bewust van ben.

De eerste verzameling waar ik aan moest denken zijn notitieboekjes en to-do lijstjes. Ik vind het heerlijk om lijstjes te maken. Dingen die ik nog moet doen of onthouden of ideeen die spontaan in mijn hoofd opkomen schrijf ik het liefst op in een mooi notitieboekje met mooie illustraties of patroontjes. Ik gebruik ongeveer 3-5 boekjes tegelijkertijd, dus er zijn nog genoeg boekjes voor de toekomst. Maar als ik een mooie tegenkom, kan ik mezelf niet stoppen, dan moet ik 'm kopen.

En ik schrijf al deze dingen op met mijn favoriete pennen van de HEMA. Die ene met zo'n zachte grip. Ze schrijven soepel en ik kan er heel lang mee schrijven zonder m'n vingers pijn te doen.
M'n fret is er ook een groot fan van, ze sleept ze mee achter m'n bureau en gaat er daar lekker op liggen kauwen...
Ok, terug naar de verzameling. Je vraagt je misschien af waarom ik die pennen een verzameling noem. Dat is omdat als ze op zijn, ik de vulling weggooi en de pen zelf bewaar. Ik wil er nog steeds iets leuk mee doen, iets kunstigs en creatiefs, maar ik heb nog niet het juiste idee daarvoor gehad.

Een andere verzameling is thee. Sinds een aantal jaar drink ik thee en het liefste thee met een speciaal smaakje. Alles met kaneel erin is eigenlijk wel een succes bij mij. In Londen kocht ik een aantal funky smaakjes bij Yumchaa. Smaakjes als Raspberry Vanilla, mango Sunrise, Chilli Chilli Bang Bang and Red Chai. Ik heb veel meer smaakjes thee dan je op de foto ziet, maar ik dacht dat gewone theezakjes niet heel bijzonder zouden zijn. Wat je hier ziet zijn de kroonjuwelen van mijn collectie.

Een echte verzameling die ik heb, eentje die ik heb gewoon voor het hebben, is de edities van Flow magazine. Ik heb alle edities sinds dat het tijdschrift is begonnen. Maar aan de uitbreiding van die collectie komt binnenkort een einde, omdat ik mijn abonnement ga stoppen. Ik heb nog zo'n 10 edities liggen om te lezen, wat laat zien dat ik eigenlijk niet genoeg tijd heb om ze allemaal te lezen.

Nu vraag je je natuurlijk ook af of ik niet een creatieve verzameling heb. Nou, ik zou geen creatief brein zijn als dat niet zo was. Ik heb een doos vol met allerlei soorten papier. Met mooie kleuren, tekeningen en patroontjes. Om ooit op te hangen of creatief mee te scrappen.
En natuurlijk heb ik ook een grote collectie wolletjes. De verzameling is veel, veel groter dan je op de foto ziet. Voor dit jaar heb ik met mezelf afgesproken dat ik niet teveel nieuwe wolletjes zou kopen en eerst de projecten ga maken met de wol die ik al heb liggen. Tijd om een beetje op te ruimen!

Wat verzamel jij zoal om je heen?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover