Friday, November 16, 2012

Day 47: Picture Perfect


Since pretty much my whole day evolved the release of Coldplay's new live album, I thought it would be appropriate to picture the cover of it. Not very creative from my side, but they did a great job on the artwork of it!

______________________________________________________________

Aangezien eigenlijk mijn hele dag draaide rondom het uitkomen van Coldplay's nieuwe live album, dacht ik dat het wel toepasselijk zou zijn als ik een foto maakte van de voorkant ervan. Niet heel creatief van mijn kant, maar zij hebben goed werk geleverd met de layout ervan!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover