Tuesday, November 20, 2012

Day 51: Picture Perfect


You probably wonder what you're looking at, right?
Well, today at work I dropped some glass tubes in a bucket of water.
And because the tubes were filled with a bit of liquid, they started floating and that looked interesting.
So that's what you're looking at.

__________________________________________________________

Je vraagt je waarschijnlijk af waar je naar aan het kijken bent, niet?
Nou, vandaag op 't werk deed ik reageerbuizen in een emmer water.
En doordat de buizen deels gevuld waren met een vloeistof, bleven ze drijven.
Daar kijk je dus naar.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover