Monday, December 31, 2012

Wrap up 2012 & Day 92: Picture Perfect

So, 2012 is almost done. And just like everyone else, I've been making up the balance. Not the money balance, that one doesn't matter that much to me.
I've been making up the balance of the highlights and lowlights of the past year. And I'm happy to share that this balance is quite off, since there are much more good things that happened than bad things! Such a blessing.
2012 was a year of starting my JCLN shop on Etsy, being more creative, I re-learned knitting, I learned to crochet, making some new friends, making music with the showband, crazy days and weekends with my sister who got married this year, having a new housemate in the shape of my cute ferret Mexy, starting my first 365-day project, seeing Coldplay perform live in front of my nose, being blessed with having a job all year long, being free to do whatever I would want to.
Ofcourse there were some downs, all in my personal life, just like everyone has them once in a while.
But my year has been great, fantastic and amazeballs, I believe I've never had a year of so much goodness. 2012 was my happiest year yet.
Also part of reviewing 2012, is looking forward to 2013. Another year with many possibilities.
My plans: getting a permanent contract at my job, going to the World Music Concours with the showband with me actually being on the field (not like 8 years ago...), doing a lot of fun things with friends & family, go get regular on the sporting thing, loose some (a lot of) weight, creating a lot of nice stuff and sell some in my shop and I'd like to step up my game with my JCLN blog and shop. And to start off well with that, I've made a planner for next year. To write down all to-do's and ideas.
If you'd ask me, 2013 is gonna be another great year!
________________________________________________________________

Dus, 2012 is bijna voorbij. En net zoals iedereen, ben ik de balans gaan opmaken. Niet de geld-balans, die is niet zo belangrijk voor mij.
Ik heb de balans opgemaakt met alle leuke en minder leuke dingen van het afgelopen jaar. En ik ben blij om te kunnen delen dat deze balans flink overhelt naar één kant, want afgelopen jaar waren er veel meer leuke dingen! Wat een zegen!
2012 was een jaar waarin ik mijn JCLN shop startte op Etsy, ik meer creatief ben geweest, ik heb opnieuw leren breien, ik leerde haken, heb een paar nieuwe vrienden gemaakt, heb muziek gemaakt met de showband, gekke dagen een weekenden met m'n zusje had die afgelopen jaar trouwde, ik een nieuwe huisgenoot verwelkomde in de vorm van m'n schattige fret Mexy, ik startte mijn eerste 365-dagen project, ik heb Coldplay live zien optreden vlak voor m'n neus, ik had de zegen van een baan het hele jaar door, ik was vrij om te doen wat ik maar wilde.
Natuurlijk waren er ook mindere dagen, vooral in mijn persoonlijke leven, zoals iedereen die zo af en toe heeft. Maar mijn jaar was goed, fantastisch, geweldig, ik denk dat ik nog nooit een jaar heb gehad met zoveel goeds. 2012 was mijn gelukkigste jaar tot nu toe.
En bij het terugkijken op 2012 hoort natuurlijk ook het vooruit kijken naar 2013. Een nieuw jaar met veel mogelijkheden.
Mijn plannen: een vast contract krijgen voor m'n baan, naar het Wereld Muziek Concours gaan met de showband en echt op het veld staan (niet zoals 8 jaar geleden...), veel leuke dingen doen met vrienden en familie, een regelmaat opbouwen met dat sport-gedoe, wat (veel) afvallen, veel leuke dingen maken en een paar verkopen in m'n shop en ik wil graag meer bezig gaan met mijn JCLN blog en shop. En om daar een goede start mee te maken, heb ik een planner gemaakt voor volgend jaar. Om daarin alle to-do's en ideeën in op te schrijven.
Als je het mij vraagt, wordt 2013 weer goed jaar!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover