Friday, February 15, 2013

Day 138: Picture Perfect


The past 1,5 weeks I've been a participant of an online course about blogging and I absolutely love it!
I've already learned so much. Maybe you've  noticed some changes: the JCLN newsletter, I've added an about page and shared some links to other blogs.
Today I've been brainstorming on ideas for blog posts and planned them out for the coming months.
I can't wait to show everything I've learned and will still learn till the end of February.

__________________________________________________________________

De afgelopen 1,5 week ben ik deelnemer van een online cursus over bloggen en ik vind het helemaal te gek!
Ik heb al zoveel geleerd. Misschien zijn een paar veranderingen je al opgevallen: de JCLN nieuwsbrief, ik heb een 'about page' toegevoegd en links van andere blogs gedeeld.
Vandaag heb ik gebrainstormd op ideeen voor blogposts en heb deze gepland voor de komende maanden.
Ik kan niet wachten om alles in praktijk te brengen wat ik al heb geleerd en wat ik nog tot eind februari zal gaan leren.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover