Friday, March 29, 2013

Day 180: Picture Perfect


Just when the flowers I bought last week are starting to look a little sad, my sweet neighbors surprise me with a bouquet full of roses for my birthday! They're so pretty!

___________________________________________________________

Net als de bloemen die ik vorige week kocht er wat zielig uit begonnen te zien, verrasten de buren me met een bos vol rozen voor m'n verjaardag! Ze zijn zo mooi!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover