Friday, May 24, 2013

Day 236: Picture Perfect


As you might know, my ferret is basicly chronically ill and has trouble eating.
She now eats her food blended, but she doesn't eat it by herself and licking from a spoon gets her whiskers dirt, which she absolutely hates (yes, she's a diva through and through...).
Lately I've found a great way to feed her: with a baby bottle.
Unfortunately it turned out the bottle isn't as microwave resistant as expected.
So tomorrow I'll be shopping for a new one and hope that she will eat from it...

Do you wanna see how cute she is when she eats? Then go see this little video.
____________________________________________________________-

Zoals je misschien weet, heb ik een fretje dat zo'n beetje chronisch ziek is en moeilijk eet.
Ze eet nu haar brokjes opgelost in water en geblend, maar dit eet ze niet uit zichzelf en likken van een lepeltje maakt haar snorharen vies, waar ze echt een gruwelijke hekel aan heeft (ja, ze is inderdaad een behoorlijke diva...).
Pas geleden heb ik de perfecte manier gevonden om haar te voeren: met een babyflesje.
Helaas bleek deze vandaag wat minder magnetron-bestendig dan gedacht.
Dus morgen ga ik op jacht naar een nieuwe en dan is het hopen dat ze daar ook goed uit eet...

Wil je zien hoe schattig ze eet? Kijk dan even naar dit filmpje.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover