Friday, June 7, 2013

Day 250: Picture Perfect


I've traveled to Nijmegen by train today and I enjoyed a nice cup of tea, while watching the world pass by.

______________________________________________________________

Vandaag ben ik met de trein naar Nijmegen geweest en ik heb genoten van een kop thee, kijkend naar de wereld die voorbij raast.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover