Wednesday, June 19, 2013

Day 262: Picture Perfect


The last two days it's become hot hot hot outside.
So I'm putting ice cubes in my drink and try to be appreciative of the heat.
Well, you know, me and high temperatures are not really good friends. I like it when it gets warm and sunny, but too much.... is just too much! 25°C outside and 21°C inside is fine, but +30°C ouside and + 25°C inside is no fun anymore for me.
So come on rain & thunderstorms, do your work!

________________________________________________________

De afgelopen 2 dagen is het warm warm warm geworden buiten.
Dus ik doe ijsklontjes in m'n drinken en probeer de warmte te waarderen.
Nou ja, weet je, ik en warmte zijn niet echt goede vrienden. Ik hou van wat warmte en zon, maar teveel..... is teveel! 25°C buiten en 21°C binnen is prima, maar +30°C buiten en +25°C binnen is gewoon niet meer leuk voor mij.
Dus regen & onweer, kom maar op en doe je werk!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover