Thursday, February 26, 2015

Spring Flowers All Around Me

Last week seemed to be Spring Flower Week around me.
Suddenly flowers popped out of the ground and were fighting their way through old Autumn leaves.
With their gorgeous faces the look out into the world, feeling proud to bring a smile to people's faces.
Because yes, Spring is coming. Birds are singing their songs of Spring being close. It's lovely and delights my heart.Look around you and enjoy the first signs of Spring!
________________________________________________________

Afgelopen week was het blijkbaar lentebloemen week om mij heen.
Opeens staken bloemen hun kopjes boven de grond uit, vechtend tussen de oude herfstbladeren door.
Met hun mooie gezichtjes zich uitstrekkend naar de wereld, zich trots voelend dat ze mensen laten glimlachen.
Want ja, de lente komt eraan. Vogels zingen hun lied over de lente die steeds dichterbij is. Het is heerlijk en brengt zon in mijn hart.

Kijk om je heen en geniet van de eerste tekenen van de lente!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover