Monday, September 2, 2013

Day 337: Picture Perfect


We're having a guest in the house since almost a week.
It's my parents ferret Nemo and she's a sweetheart. Unfortunately seriously ill and will eventually die from her disease, but she's holding on strongly. She's a real fighter!

______________________________________________________________

We hebben een logé in huis sinds bijna een week.
Dit is het fretje Nemo van m'n ouders en ze is een schatje. Helaas is ze ernstig ziek en zal ze uiteindelijk overlijden aan haar ziekte, maar ze houdt zich sterk. Ze is een echte vechter!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover