Monday, January 21, 2013

Day 108-113: Picture Perfect

I got my laptop back today and it works perfectly fine again.
So here's the catch up from the last couple of days.

Day 108: It snowed this week and it's beautifull!

 Day 109: After work my colleagues and I painted 4 canvases with pictures from the story of Noah's Arc. They're a present for one colleague who will become a father for the first time in the coming few weeks. We had a great time this evening.

 Day 110: I'm crochetting a pillowcase. Still a long way to go.

 Day 111: Today I've helped my dad sorting out some stamps. Some stamps really have nice illustrations on them!

Day 112: Another snowpicture.


Day 113: Today I had some sushi, yum!

______________________________________________________________________________

Vandaag heb ik mijn laptop terug gekregen en hij werkt weer helemaal perect.
Dus hier een inhaalsessie met de foto's van de afgelopen dagen.

Dag 108: Het heeft deze week gesneeuwd en het is prachtig!
Dag 109: Na het werk hebben mijn collega's en ik 4 canvassen beschilderd met plaatjes van het verhaal van de Ark van Noach. Het is een cadeautje voor een collega die over een paar weken voor het eerst vader wordt. Het was een erg gezellige avond!
Dag 110: Ik ben een kussenhoesje aan het haken. Nog een lange weg te gaan.
Dag 111: Vandaag hielp ik mijn vader met postzegels sorteren. Sommige postzegels zijn erg mooi geillustreerd.
Dag 112: Nog een sneeuwfoto.
Dag 113: Vandaag heb ik sushi gegeten, lekker!

2 comments:

Mervi said...

I hope you'll show it when that pillowcase it's ready. I'd love to see how it works out!

Jacolien said...

I probably will show with a picture in Picture Perfect.
But it may take a while till it's actually attatched to a pillow...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover