Wednesday, January 16, 2013

Picture Perfect on hold

I'm sorry to announce that there won't be any posts on my blog for the coming few days....
Due to spilling some wine on my keyboard, my laptop is now waiting for it's surgery. The poor thing.
As soon as it has recovered, I'll post the pictures from the days I've missed.
See you then?

___________________________________________________________

Het spijt me te moeten mededelen dat er de komende dagen geen posts zullen verschijnen op deze blog.
Doordat ik wat wijn heb gemorst op het toetsenbord van mijn laptop, moet hij nu wachten op de herstellende operatie.
Zodra hij weer hersteld is, zal ik de foto's van de gemiste dagen weer de wereld  in sturen.
Tot dan?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover