Friday, June 21, 2013

Day 264: Picture Perfect


Meet my other roommate: Stoffel the turtle.
I've cleaned her house today and bought her a nice tree.
I love to watch her swim through the water, like a butterfly without air.

_____________________________________________________________

Onmoet mijn andere huisgenoot: Stoffel de schildpad.
Ik heb vandaag haar huis schoongemaakt en een mooi boompje voor d'r gekocht.
Ik vind het heerlijk om haar te zeien zwemmen door het water, als een vlinder zonder lucht.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover