Thursday, September 26, 2013

5 Things I Learned from my First Etsy Pop-up Shop
A week ago I've been traveling a long way to go see my Etsy products in a real life shop and help out there.
It's been great to see all the products from all the participants and be able to run the shop for a few hours on my own.
If you ever get the chance to do such a thing, go ahead and do it. It's a great experience.
Here are five things I've learned from participating and helping out.

1. Be proud of your products. Looking at the table with your products, at first it makes you uncomfortable. It feels like it doesn't look professional, but that's just because you are familiar with your own products. You know how they are made by heart and probably see where you could've done better. But you can be proud of what you've made and designed yourself, it doesn't look as bad as you imagine.

2. I'm a lover of bright colors. Color-wise my table really popped out with all those bright rainbow colors I use. It may look a bit like the items are more for children than for grown ups. I might consider creating some products with more calm colors, or at least with less different bright colors.

3. It's good if you could create a cohesive look with your products, price tags and all you put out in the shop. Carefully select which products for the pop-up shop, make sure that all toghether is looks like it belongs together. Also use your price tags, business cards and other props to create one picture that fits together.

4. When your products are online, pictures and product descriptions are really important. People can not see or touch your products online, so you need to convey the look and feel of the product throught words & photo's.

5. If you participate in a Pop-up shop and have a chance, go visit the shop and if possible help out. It's great to talk with people who have the same passion as you, people who understand it. You make new contacts and share ideas and experiences.


Have you ever done a pop-up shop with your products? What was your favorite part and what are the things you learned?
Please share them in the comments below, I'll see you there!

__________________________________________________________________

Een week geleden reisde ik een aardig eind naar Schiermonnikoog waar mijn Etsy producten in een real life shop stonden en heb daar meegeholpen.
Het was echt super om alle producten van de deelnemers te zien en om de shop voor een paar uur alleen te runnen.
Als je ooit de kans krijgt om zoiets te doen, waag de gok en doe het. Het is een fantastische ervaring.
Hier zijn vijf dingen die ik leerde van het deelnemen en helpen.

1. Wees trots op je producten. Kijkend naar de tafel met jouw producten, voel je je in het begin wat oncomfortabel. Je krijgt het gevoel dat het er niet professioneel uitziet, maar dat is puur doordat je bekend met met je eigen producten en niet met die van de rest. Je weet precies hoe ze gemaakt zijn en waarschijnlijk ook waar je het anders of beter had willen doen. Maar je mag trots zijn op wat je gemaakt en ontworpen hebt, het ziet er echt niet zo slecht uit als jouw ogen je zeggen.

2. Ik ben een liefhebber van felle kleuren. Qua kleur sprong mijn tafel wel erg in het zicht met al die regenboogkleuren. Het ziet er misschien een beetje uit alsof mijn producten alleen voor kinderen bedoeld zijn. Ik ga eens nadenken of ik wat producten met rustigere kleuren ga maken, of in ieder geval met minder verschillende felle kleuren.

3. Het is goed als je een samenhangend geheel kunt creëren met je producten, prijskaartjes en alles wat je wilt uitstallen. Selecteer je producten met zorg, zodat het allemaal bij elkaar past. En gebruik prijskaartjes, visitekaartjes en andere spullen om alles bij elkaar te laten horen.

4. Wanneer je producten online staan, zijn je foto's en productomschrijving erg belangrijk. Mensen kunnen je producten online niet live zien en aanraken, dus je moet het product overdragen met woorden & foto's.

5. Als je deelneem aan een Pop-up shop en je hebt de mogelijkheid om langs te gaan of zelfs te helpen, moet je dat eigenlijk wel doen. Het is erg fijn om met mensen te praten met dezelfde passie als jij, mensen die het begrijpen. Je maakt nieuwe contacten en kunt ideeën en ervaringen delen.


Heb jij wel eens aan een pop-up shop deelgenomen met jouw producten? Wat vond je het leukst en wat heb je ervan geleerd?
Deel je ervaring in de reacties, ik zie je daar!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover