Tuesday, September 17, 2013

Day 352: Picture Perfect


Oh my, yesterday I thought this whole study thing would never result in a diploma.
I had to prepare a lesson about some typical chemistry stuff, and when I started reading I didn't understand a thing... It felt like I could better give up instead of trying really hard and failing anyways.
Today was the day this subject would be covered in the lesson. With shivering legs I entered the classroom, afraid I wouldn't understand a thing even when the teacher would explain it.
It still wasn't a piece of cake, but at the end I understood the theory and some excercises! I was so relieved!
So I celebrated it at the end of the day and probably restarted an old addiction: the King Deal from Burger King. A little burger, some fries and a bit of soda. Let's hope there's not too much hard stuff to cover at school...

_______________________________________________________

Oh my, gisteren dacht ik dat dit hele studie ding nooit tot een diploma zou komen,
Ik moest een les voorbereiden over een stuk scheikunde, en toen ik begon te lezen snapte ik er helemaal niks van... Ik had het gevoel alsof ik het beter kon opgeven in plaats van heel hard m'n best doen en dan alsnog zakken.
Vandaag was de dag van dit gevreesde vak. Met knikkende knieƫn ging ik het klaslokaal binnen, bang dat ik zelf met uitleg van de docent het niet zou begrijpen.
Het is alsnog niet makkelijk, maar aan het einde van de les begreep ik de theorie en wat oefeningen! Ik was zo opgelucht!
Dus om dit te vieren aan het eind van de dag heb ik een oude verslaving, waarschijnlijk nieuw leven ingeblazen: de King Deal van Burger King. Een kleine burger, wat frietjes en een beetje frisdrank.
Laten we hopen dat er niet teveel moeilijke onderwerpen in de studie voorbij komen...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover