Sunday, September 22, 2013

Day 356 & Day 357: Picture Perfect


Yesterday I took a walk in my parents' neighborhood and walked into this lovely flower. It's nice to see a pop of color now that the trees are slowly starting to turn brown & red.

___ Gisteren liep ik een rondje in m'n ouders' buurt en ik zag daar deze mooie bloem. Het is fijn om een beetje kleur te zien, nu dat de bomen langzaam bruin & rood beginnen te worden.___


Today I've started a knitting project with some gorgeous yarn I've bought at Schiermonnikoog last week. Really love the colors it has.

___ Vandaag ben ik begonnen met een nieuw breiproject met deze prachtige garen die ik afgelopen week op Schiermonnikoog kocht. Ik ben helemaal weg van de prachtige kleuren.___

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover