Friday, September 27, 2013

Day 362: Picture Perfect


What a special day it was today.
Today my sister graduated for her Masters Degree in Mechanical Engineering.
And she did not just graduate, she graduated Cum Laude!
Can you find it on the paper? Seriously, they printed those two words way too small for such a big achievement! In fact, in my opinion, it could never be printed big enough...

__________________________________________________________________

Wat een speciale dag was het vandaag.
Vandaag is mijn zus afgestudeerd voor haar Master in Mechanical Engineering.
En ze is niet gewoon afgestudeerd, ze deed dit ook nog eens Cum Laude!
Kun jij het vinden op het papiertje? Serieus, ze hebben deze twee woorden met een veel te klein lettertype afgedrukt voor zo'n grootse prestatie! Eigenlijk, als je 't mij vraagt, kan het nooit groot genoeg afgedrukt worden...


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover