Thursday, August 8, 2013

Day 311: Picture Perfect


My last full day in London was already there! Time goes so fast when you're enjoying.
And this last day I've used to say goodbye to London in a proper way. I went on the London Eye (that big ferish wheel next to the Thames) and looked over all of London and enjoyed it for one last time.
Goodbye my sweet London, I hope to see you again soon!

______________________________________________________________

M'n laatste volledige dag in Londen was er ineens al! De tijd gaat zo snel als je het naar je zin hebt.
En ik deze laatste dag heb ik gebruikt om op een goede manier gedag te zeggen tegen Londen. Ik ben in de London Eye geweest (dat reuzenrad langs de Thames) en heb voor een laatste keer over Londen uitgekeken.
Dag mijn lieve Londen, ik hoop dat ik je snel zal weerzien!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover