Thursday, August 15, 2013

Day 319: Picture Perfect


It's a bit a bad picture, because I just took it and the light was horrible.
But I wanted to show you a creative project I've been working on for a while and I'm now finishing up.
Soon I'll show you more about it!

___________________________________________________

Het is een beetje een slechte foto, want ik heb 'm net genomen en er was geen goed licht.
Maar ik wilde toch graag het creatieve projectje laten zien waar ik al een tijdje mee bezig ben en dat nu bijna klaar is.
Binnenkort zal ik er meer van laten zien!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Like this blog? Sign up for the free JCLN Newsletter!

Pin It button on image hover